BADANIA KOSMETYKÓW

Naszym klientom oferujemy kompleksową pomoc przy gromadzeniu dokumentacji do oceny bezpieczeństwa kosmetyków (badania kosmetyków), analizujemy każdy przypadek indywidualnie przy zachowaniu najkorzystniejszych cen.

Wykonujemy badania produktów kosmetycznych niezbędnych do przygotowania oceny bezpieczeństwa w szczególności:

 • Badania mikrobiologiczne

 • Test konserwacji

 • Badania stabilności i kompatybilności z opakowaniem

 • Badania dermatologiczne

 • Badania aplikacyjne

 • Badania fizykochemiczne

Oceny bezpieczeństwa – badania kosmetyków, są przygotowywane przez naszych Safety Assesorów, posiadających długoletnie doświadczenie w zakresie tworzenia raportów bezpieczeństwa.

ODKRYCIA

GMP/RECEPTURY/PRODUKCJA

Nasi specjaliści pomogą Państwu  przy tworzeniu i optymalizacji receptur kosmetycznych, doborze odpowiednich składników aktywnych, funkcji i właściwości kosmetyków. Receptury tworzymy od podstaw według ściśle określonych wymagań klienta bądź optymalizujemy istniejące już receptury tak aby końcowy produkt spełniał wszystkie wymagania.

Prace prowadzimy głównie na surowcach naturalnych, dla których posiadamy wszelką dokumentację wdrożeniową oraz badania i certyfikaty niezbędne do przygotowania oceny bezpieczeństwa.

Pomagamy także w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji surowcowej do przygotowania raportów bezpieczeństwa w szczególności w przygotowaniu kart charakterystyki czy certyfikatów jakości.

Oprócz przygotowania receptur kosmetycznych i niezbędnych badań i dokumentacji oferujemy produkcję kosmetyków i ich konfekcję w opakowania jednostkowe według wymagań GMP (Dobrych Praktyk Produkcyjnych). Dzięki czemu klient ma pewność, że spełnia wszystkie wymagania stosownie do Ustawy Kosmetycznej obowiązującej w naszym kraju. Produkcję przygotowujemy dla ilości dedykowanych pod klienta zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i przemysłowych dla szarży od 1 kg do 1000 kg.

Jedną z naszych usług jest kompleksowe wdrożenie Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) w firmie klienta. Posiadamy opracowania normy związanej z systemem (PN-EN ISO 22716:2009/Ap1:2009P) oraz przykłady rozwiązań stosowanych w zakładach produkcyjnych. Wykonujemy także audyty GMP u klienta celem weryfikacji wdrożonych procedur. W przypadku zainteresowania usługą wdrożenia GMP zapraszamy do kontaktu z zarządem firmy.

ANALIZA

Wykonujemy badania mikrobiologiczne kosmetyków zgodnie ze zharmonizowanymi normami zgodnie z wymaganiami prawnymi. Analizujemy takie mikroorganizmy jak:

 • Ogólna liczba bakterii mezofilnych: PN-EN ISO 21149:2017

 • Candida Albicans: PN-EN ISO 18416:2016

 • Pseudomonas Aeruginosa: PN-EN ISO 22717:2016

 • Staphylococcus Aureus: PN-EN ISO 22718:2016

 • Escherichia coli: PN-EN ISO 21150:2016

Wykonujemy badania analityczne surowców kosmetycznych oraz gotowych wyrobów w zakresie metali ciężkich, składu chemicznego, wykorzystując szereg zaawansowanych technik analitycznych jak chromatografia gazowa,  chromatografia cieczowa, metody spektroskopowe, techniki mikroskopowe (TEM, SEM) czy analizy rentgenowskie. Dobór metody analizy dobieramy zawsze indywidualnie biorąc pod uwagę charakterystykę surowca.

TESTOWANIE

Wykonujemy także testy konserwacji zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2016 rekomendowaną przez SCCS. Testy obciążeniowe potwierdzają skuteczność konserwantu użytego w kosmetyku szczególnie w produktach, w których ryzyko zakażenia mikrobiologicznego jest wysokie ze względu na środowisko.

Badania dermatologiczne

Wykonujemy przy pomocy testów płatkowych półotwartych zgodnie z wytycznymi COLIPA. Badania na probantach potwierdzają właściwości kosmetyku pod kątem występowania potencjalnej alergii skórnej czy wystąpienia podrażnień podczas stosowania. Badania trwają ok 7 dni wraz z opracowaniem raportu z badań.

Badania aplikacyjne

Wykonujemy testy na probantach, aby potwierdzić deklaracje marketingowe produktów, które są umieszczane na opakowaniach kosmetycznych zgodnie z wytycznymi Inspekcji Sanitarnej. Dbamy, aby informacje na etykietach były rzetelne i potwierdzone w niezależnych badaniach z wykorzystaniem powtarzalnych i wiarygodnych testów.

Do badania skuteczności kosmetyków wykorzystujemy ponadto urządzenia Couraga & Khazaka, które służą do potwierdzania dedykowanych właściwości kosmetyków takich jak nawilżenie, elastyczność, charakter zmarszczek i wiele innych. Wyniki pokazywane w formie liczbowej i graficznej dokładnie pokazują, jak właściwości kosmetyku poprawiają parametry skóry podczas stosowania. Badania wykonujemy na probantach według zaleceń klienta, tak aby wyniki były rzetelne i wiarygodne.

Deklaracje marketingowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 655/2015 wszystkie deklaracje marketingowe ujęte na produktach kosmetycznych muszą być poparte odpowiednimi i sprawdzalnymi dowodami, które uwzględniają najnowocześniejsze rozwiązania. Szczegółowa interpretacja dokumentu przez Główny Inspektorat Sanitarny wprowadziła szereg ograniczeń w zakresie oświadczeń umieszczanych na etykietach wskazując za niedozwolone praktyki, które wprowadzają konsumentów w błąd w zakresie właściwości danego produktu kosmetycznego.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klienta oraz najnowszych wymagań prawnych nasza firma poszerzyła ofertę oceny deklaracji marketingowych umieszczanych an produktach kosmetycznych oferując innowacyjne badania aplikacyjne potwierdzające takie właściwości kosmetyku jak:

 • Ocena mikrobiomu skóry i błon śluzowych

 • Ocena zdolności kosmetyku redukcji kwasów cukrowych w jamie ustnej

 • Zdolności kosmetyku do wybielania płytki nazębnej

 • Ocena działania działania kosmetyków do stóp

 • Ocena skuteczności bakteriobójczej i grzybobójczej kosmetyków

 • Ocena czynnika SPF w kosmetykach w testach in vivo i in vitro

 • Ocena skuteczności antybakteryjnej preparatów przeciwtrądzikowych

 • Ocena efektu „Push Up” kosmetyku

 • Ocena działania łagodzącego preparatu

 • Ocena efektów działania kosmetyków typu „No Tears”

Każdy produkt oceniamy indywidualnie w zależności od jego właściwości i preferowanych efektów działania. Duży nacisk kładziemy na poprawność danych zawartych na etykietach kosmetyku tak aby końcowa dokumentacja kosmetyku była rzetelna i spełniała wszystkie wymogi prawne.

Skontaktuj się z nami