Przedstawiamy Państwu cennik naszych podstawowych usług. Serdecznie zapraszamy do współpracy szczególnie małe firmy oraz początkujących producentów.

Ilość produktu niezbędna do badania jest zamieszczona w cenniku przy każdej pozycji. Do badań stabilności produkty mają być w oryginalnych opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży, pozostałe próbki można przesłać w dowolnym opakowaniu.

NAZWA USŁUGI CENA NETTO
BADANIA I DOKUMENTACJA KOSMETYKÓW:
Komplet badań + dokumentacja (Produkt wysokiego ryzyka mikrobiologicznego)

Dotyczy badania stabilności i kompatybilności, badania mikrobiologicznego, testu konserwacji, oceny bezpieczeństwa oraz notyfikacji kosmetyku w systemie CPNP wraz z weryfikacją etykiety produktu (Badania obowiązkowe) – dotyczy produktów mających w składzie do 15 składników wg INCI

1479 zł
Komplet badań + dokumentacja (Produkt niskiego ryzyka mikrobiologicznego)

Dotyczy badania stabilności i kompatybilności, oceny bezpieczeństwa oraz notyfikacji kosmetyku w systemie CPNP wraz z weryfikacją etykiety produktu (Badania obowiązkowe) – dotyczy produktów mających w składzie do 15 składników wg INCI

849 zł
Badanie stabilności i kompatybilności z opakowaniem – 5 – 12 tygodni – 3 opakowania docelowe

Każda receptura jest rozpatrywana indywidualnie, w zależności od składu produktu i terminu trwałości

299-399 zł
Przyspieszone badanie stabilności i kompatybilności z opakowaniem – 10 dni – 3 opakowania docelowe

Dla produktów o terminie trwałości do 24 miesięcy (W zależności od receptury wyrobu)

799 zł
Badanie mikrobiologiczne (Oznaczanie bakterii, grzybów i pleśni) – 20 gram 129 zł
Test konserwacji – 200 gram 399 zł
Badanie dermatologiczne (Test płatkowy) – 200 gram 399 zł
Badanie hipoalergiczności (należy wcześniej wykonać badanie mikrobiologiczne) – 100 gram na zapytanie
Badanie aktywności wody – 2X25 gram 189 zł
Badanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych – 200 gram na zapytanie
Badanie cytotoksyczności – Agar Diffusion Assay – 20 gram na zapytanie
Badanie cytotoksyczności – MTT assay – 20 gram na zapytanie
Badanie SPF in vitro – 2X100 gram na zapytanie
Badanie SPF in vivo na probantach – 2X150 gram na zapytanie
Badanie wodoodporności – 2X100 gram na zapytanie
Badanie wodoodporności kosmetyków kolorowych – 4 sztuki na zapytanie
Badanie UVA + UVB + Blue Light + IR (in vitro) – 200 gram na zapytanie
Badanie UVA + UVB + Blue Light (in vitro) – 200 gram na zapytanie
Badanie fototoksyczności (należy najpierw wykonać badanie mikrobiologiczne oraz badanie dermatologiczne) – 100 gram na zapytanie
Badanie fotoalergii (należy najpierw wykonać badanie mikrobiologiczne oraz badanie dermatologiczne) – 100 gram na zapytanie
Oznaczenie zawartości 4 metali ciężkich: Ołów, Kadm, Arsen, Rtęć (Oznaczenie zawartości innych metali ciężkich na zapytanie) – 50 gram na zapytanie
Badanie wartości pH – 100 gram 19 zł
Badanie gęstości – 50 gram 69 zł
Badanie lepkości – 800 gram 69 zł
Badania aplikacyjne ankietowe (deklaracje marketingowe) – 15 probantów, 5 parametrów – 15 opakowań (dla większej ilości probantów lub większej ilości deklaracji marketingowych cena do ustalenia indywidualnie) 699 zł
Badania aplikacyjne aparaturowe (deklaracje marketingowe) – 15 probantów, 5 parametrów – 15 opakowań (dla większej ilości probantów lub większej ilości deklaracji marketingowych cena do ustalenia indywidualnie) 999 zł
Ocena bezpieczeństwa kosmetyku do 10 składników (produkt bezwodny) 379 zł
Ocena bezpieczeństwa kosmetyku od 11 do 20 składników (produkt bezwodny) 499 zł
Ocena bezpieczeństwa kosmetyku od 21 do 30 składników (produkt bezwodny) 649 zł
Ocena bezpieczeństwa kosmetyku od 31 do 40 składników (produkt bezwodny) 799 zł
Ocena bezpieczeństwa kosmetyku powyżej 41 składników (produkt bezwodny) 919 zł
Ocena bezpieczeństwa kosmetyku do 10 składników (produkt wodny) 479 zł
Ocena bezpieczeństwa kosmetyku od 11 do 20 składników (produkt wodny) 649 zł
Ocena bezpieczeństwa kosmetyku od 21 do 30 składników (produkt wodny) 769 zł
Ocena bezpieczeństwa kosmetyku od 31 do 40 składników (produkt wodny) 919 zł
Ocena bezpieczeństwa kosmetyku powyżej 41 składników (produkt wodny) 999 zł
Aktualizacja oceny bezpieczeństwa
Dotyczy poprawy raportu bez zmiany składu jakościowego i ilościowego kosmetyku
99 zł
Notyfikacja w CPNP (+ założenie konta) 79 zł
Weryfikacja etykiet (Zgodnie z Rozporządzeniem WE1223/2009 oraz UE 655/2013) 119 zł
Weryfikacja składu kosmetyku pod kątem zgodności z wymaganiami 199 zł
Weryfikacja oceny bezpieczeństwa pod kątem aktualnych przepisów 299 zł
Przygotowanie receptur kosmetycznych od 1499 zł
Przygotowanie karty charakterystyki (MSDS) od 699 zł
BADANIA PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH:
Potwierdzenie działania antybakteryjnego i/lub przeciwgrzybicznego na wymazach ze skóry i dwóch szczepach testowych chorobotwórczych – 200 gram na zapytanie
Badanie skuteczności działania bakteriobójczego – 300 gram na zapytanie
Badanie skuteczności działania grzybobójczego – 300 gram na zapytanie
Badanie skuteczności bakteriobójczej i grzybobójczej na powierzchniach nieporowatych – 300 gram – wg PN-EN 13697+A1:2019-08 na zapytanie
Higieniczna dezynfekcja rąk – 300 gram – wg PN-EN 1500:2013-07 na zapytanie
Higieniczne mycie rąk – 300 gram – wg PN-EN 1499:2013-07 na zapytanie