Konserwacja jest niezwykle ważnym procesem, któremu poddawane są produkty kosmetyczne. Dzięki niej zachowana jest jałowość produktu przez cały czas jego użytkowania i przechowywania. Jest to niezwykle ważny aspekt, ponieważ nie można dopuścić, by produkt kosmetyczny stanowił zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Każdy z nas, kupując dostępny na rynku kosmetyk, pragnie zapewnienia przede wszystkim o jego bezpieczeństwie dla zdrowia. A zatem przeczytajcie, czym jest test konserwacji. 

TEST KONSERWACJI (ANG. CHALLANGE TEST) – CZYM JEST?

Jest to badanie obciążeniowe (wykonywane zgodnie z międzynarodową normą PN-EN ISO 11930:2012), dzięki któremu laboratorium potwierdza skuteczność działa konserwantu znajdującego się w wyrobie kosmetycznym. Wykonuje się go po to, aby sprawdzić, który konserwant będzie najlepiej nadawał się do zabezpieczenia produktu kosmetycznego przed niechcianym zakażeniem. Nie jest to jednak jedyny cel badania. Sprawdza się również dzięki niemu stabilność konserwantu podczas okresu przydatności kosmetyku, jak również wyznacza się termin przydatności po otwarciu kosmetyku. Test konserwacji najlepiej przeprowadzać już w trakcie przygotowywania receptury kosmetyku oraz na gotowych produktach.

CECHY ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW KONSERWUJĄCYCH

Środek konserwujący to związek chemiczny mający chronić produkt przed rozwojem patogenów. Do najpopularniejszych środków konserwujących zalicza się alkohole, fenole, kwasy organiczne.
Jednak by środek konserwujący mógł zostać użyty, musi spełniać szereg wymagań.
Przede wszystkim nie może on wykazywać toksycznego, alergizującego ani drażniącego działania na człowieka. Powinien działać szybko już w niskich stężeniach, uniemożliwiając tworzenie się nowych form patogenów. Substancja konserwująca nie może ponadto mieć zapachu, smaku ani koloru, musi być trwała i odporna na działania dezynfekujące ze strony innych substancji kosmetyku.

PROCES TESTU KONSERWACJI

Zastanawiasz się, w jaki sposób przeprowadza się taki test? Przebieg procesu polega na celowym zakażeniu masy wyrobu wybranymi patogenami (kontaminacji chorobotwórczymi grzybami oraz bakteriami człowieka). Wymienić tu należy:
– STAPHYLOCOCCUS AUREUS
– PSEUDOMONAS AERUGINOSA
– CANDIDA ALBICANS
– ESCHERICHIA COLI
– ASPERGILLUS BRASILIENSIS
Wykonuje się to oczywiście na różnych stężeniach kolonii – od 10 tys. Do 100 tys. jtk/g (jednostka tworząca kolonie/gram). Po odpowiednich odstępach czasu przeprowadzamy ilościowe testy – posiewy, które wskażą, jak dużo jest żywych patogenów. Jeśli produkt jest dobrze zakonserwowany, poziom drobnoustrojów spada lub pozostaje na tym samym poziomie.

METODY WYKONYWANIA TESTÓW

Obecnie testy konserwacji przeprowadza się, korzystając z trzech metod:
– metody KOKO TEST,
– metody farmakopalnej,
– normy ISO/WD 11930 – Evaluation of the preservation of a cosmetic product.

CZY KAŻDY KOSMETYK MUSI PRZEJŚĆ TEST KONSERWACJI?

Nie każdy produkt kosmetyczny musi przechodzić test konserwacji. Dla produktów spełniających normę PN-EN ISO 29621:2017 test konserwacji nie jest obowiązkowy. Są to bowiem wyroby kosmetyczne o tzw. niskim ryzyku mikrobiologicznym. Możemy tu wymienić na przykład kosmetyki o wysokim stężeniu alkoholu.

OCENA TESTU KONSERWACJI

Po zakończeniu badań obciążeniowych wykonuje się raport z oceną skuteczności konserwacji produktów kosmetycznych. Laboratorium przygotowuje dokument, który zapewnia o bezpieczeństwie, czyli braku możliwości (przy właściwym użytkowaniu) rozwoju chorobotwórczych drobnoustrojów.
Nasze Laboratorium z przyjemnością przeprowadzi dla Ciebie testy konserwacji. Testy konserwacji prowadzimy zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2019, dlatego jeśli Twój wyrób kosmetyczny nie należy do kosmetyków niskiego ryzyka mikrobiologicznego, napisz do nas, byśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę!