Niezbędnym dokumentem, wymaganym przy wdrożeniu kosmetyków na rynek UE jest raport bezpieczeństwa kosmetyku. Przygotowujemy go analogicznie dla wszystkich kosmetyków biorąc pod uwagę skład surowcowy, recepturę oraz deklaracje marketingowe. Podczas prac nad oceną bezpieczeństwa weryfikujemy poprawność przygotowanych etykiet, deklarowane działanie i zastosowanie.

Ocena bezpieczeństwa jest przygotowywana na bazie wytycznych załącznika nr I rozporządzenia 1223/2009 z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych i wytycznych SCCS. Aby przygotować klienta w zakresie niezbędnej dokumentacji przygotowaliśmy specjalne formularze surowcowe tak aby każdy klient mógł bez przeszkód skompletować całość niezbędnej dokumentacji.

Pozytywne rezultaty

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji na każdym etapie tworzenia dokumentacji produktowej, weryfikacji etykiet czy prowadzenia niezbędnych badań.