Nasi specjaliści przygotują dla Państwa notyfikację produktów w systemie CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Rejestracja produktów w tym systemie jest podstawowym wymogiem podczas wdrażania kosmetyków na rynek UE. Pomagamy zarówno założyć konto w systemie jak i notyfikować każdy kosmetyk. W ramach prac pomagamy klientom w kompletacji dokumentacji oraz opisów niezbędnych do prawidłowej notyfikacji produktu kosmetycznego.

Aby przygotować zestawienie produktu dostępne jest przedstawienie następujących informacji:

  • Dane firmy / osoby odpowiedzialnej;
  • Dane osoby kontaktowej (muszą zawierać imię i numer, telefonu, adres zazwyczaj jest adresem osoby odpowiedzialnej);
  • Nazwa i typ produktu, np: krem do rąk, kostka mydła, szminka;
  • Receptura produktu wg INCI (jakościowa i ilościowa);
  • Projekt graficzny etykiety;
  • Zdjęcie gotowego na sprzedaż produktu w opakowaniu docelowym;
  • Inne niezbędne informacje zależne od charakteru produktu;