Chemlab Sp. z o.o. realizuje projekt:

Badania nad innowacyjnym preparatem zawierającym żywe multipotencjalne komórki macierzyste pozyskane z krwi pępowinowej, do zastosowania w medycynie i dermatologii estetycznej”

 

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa I: „Innowacje i nauka”

Działanie 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”

Całkowita wartość projektu: 363 250.00 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 300 000 zł

Wartość dofinansowania z UE: 224 000 zł

Postępowania prowadzone w ramach projektu są upubliczniane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Wyniki postępowań również będą umieszczane pod w/w adresem